Skip to main content
  • Dag Olberg

Organisering av mellomledere

FLT-prosjektet: Kompetanse og kontroll

  • Fafo-notat 1995:09
  • Fafo-notat 1995:09
  • Publisert: 7. januar 1995
  • Ordrenr. 853

Fafo-forskere