Utdanning, og barn som ikke går på skolen

Unesco’s Global Monitoring Report for 2014 viser at mer enn 50 millioner barn i verden fortsatt ikke går på skolen. Om lag en tredjedel av de barna som ikke går på skolen bor i konflikt- eller sårbare land. Ifølge ILO er 168 millioner involvert i barnearbeid.

Fafo samler utdanningsdata og skriver egne utdanningskapitler i levekårsrapportene. I tillegg har vi jobbet mye med marginaliserte barn, som barnearbeidere, barn utsatt for menneskehandel og gatebarn. Dette er barn som ikke uten videre kan nås med vanlige utdanningspolitiske tiltak.

Fafo vil gjennom forskningen bidra til å fremme kunnskapsbaserte løsninger på verdens utdanningsutfordringer.

Global utdanning

Kontakt

Forskere

Anne Kielland
Fafo-report 2016:12
Rapport Fafo 2014:57
Henriette Lunde, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2014:56
Fafo-paper 2012:03
Fafo-report 2010:44
Fafo-report 2010:24
Fafo-report 2010:04
Fafo-report 2009:53
Fafo-paper 2008:26
Pål Sletten and Willy Egset
Fafo-paper 2004:31

Mapatano Mala Ali, Christiane Horwood & Anne Hatløy

Building a new master’s and PhD programme in nutritional epidemiology in Kinshasa
How to face obstacles beyond the control of the project

Anne Kielland and Furio Rosati

Education for the non-attenders
Expanding the policy toolbox for EFA

Prosjektleder: Tewodros Aragie Kebede
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Hatløy
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Hatløy
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Kielland
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Kielland
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tewodros Aragie Kebede
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter