Skip to main content
  • Anne Kielland

Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning

Betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal

  • Fafo-rapport 2016:14
  • Fafo-rapport 2016:14

Vi vet etter hvert nokså mye om skolesituasjonen i de norske satsingslandene for utdanning. Men hvordan er utdanningssituasjon vevet inn i landenes sosiale og økonomiske virkeligheter? Og hvilken betydning kan slike sosiale og økonomiske rammevilkår få for utdanningssituasjonen og den norske støtten fram mot 2030? Denne rapporten ser på slike forhold, og diskuterer noen sentrale dilemmaer som vil møre de som skal gjøre prioriteringer innenfor den norske utdanningssatsingen. Ideologiske føringer lagt i Stortingsmeldingene 10 og 25 danner de normative rammene for diskusjonen.

Rapporten er skrevet for Utenriksdepartementet.

  • Publisert: 1. april 2016
  • Ordrenr. 20576

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd