Skip to main content

Innsats for jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk


Basert på analyse av relevante offentlige dokumenter, gjennomgang av bistandsoverføringer samt kvalitative intervjuer i embetsverket, tar prosjektet sikte på å kartlegge framdriften i innsatsen for å ivareta jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2017
  • Avsluttes:
    desember 2017

Oppdragsgiver

  • Plan Norge