Skip to main content

Hvordan øke barns, spesielt jenters, overgang fra barne- til ungdomsskolen


Prosjektet fokuserer på en sentral utfordring for utdanningssektoren i Sahel-regionen, nemlig overgangen fra barne- til ungdomsskolenivå, og spesielt for jenter.

Prosjektet skal forbedre en lavkostnadsmekanisme for å reintrodusere elever som har falt fra i barneskolen til utdanning på ungdomsskolenivå. Prosjektet dekker landene Mali, Niger og Burkina Faso.

Partnere er Strømmestiftelsen (som har prosjektledelsen), Fafo, Université Abdou Moumouni, Niger, GRAADECOM, Mali, ATPF, Niger og ONEN, Niger.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2016
  • Avsluttes:
    desember 2021

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd, Norad og Innovasjon Norge

Bærekraftsmål