logo fafo 194x64
Enklere og bedre tjenestepensjoner

18. mai 2017

Behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor skal analyseres. Prosjektet gjennomføres av Jon M. Hippe (bildet)  sammen med Sven Iver Steen i Arntzen de Besche. Utgangspunktet er rapporten fra arbeidsgruppen som regjeringen nedsatte i forlengelsen av lønnsoppgjøret i 2016. Arbeidet skal være ferdig i august i år.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi