logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Hvorfor er det så vanskelig å få til fagopplæring i servicesektoren?
Hvorfor er det så vanskelig å få til fagopplæring i servicesektoren?

09. mai 2017

Kaja Reegård er ute med en artikkel om utfordringer og utsikter for å etablere en fagutdanning rettet mot varehandelen og kontorarbeid. Artikkelen er publisert i Journal of Vocational Education and Training.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi