logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Fafo-forskeres bidrag i bok om institusjonelle endringer
Fafo-forskeres bidrag i bok om institusjonelle endringer

15. mai 2017

Jon Rogstad er en av redaktørene av antologien Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model, utgitt hos De Gruyter. Rogstad er medforfatter på flere av kapitlene, og i tillegg har Sissel Trygstad bidratt med et kapittel om varsling i norsk arbeidsliv.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi