logo fafo 194x64
Introduksjonsprogram og norskopplæring

30. oktober 2017

I Fafo-rapporten om introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere spør forskere hva som virker, og hvem det virker for. Oppdraget kommer fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten ble presentert 31. oktober i en direktesendt Fafo-frokost.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi