logo fafo 194x64
Ernæring ikke prioritert i norsk bistand

23. november 2017

Anne Hatløy (bildet) og Tone Sommerfelt har, sammen med Liv Elin Torheim, skrevet en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening om ernæring og bistandspolitikk. Ernæring er en viktig faktor på den globale utviklingsagendaen, men er ikke prioritert fra norsk side.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi