logo fafo 194x64
Ny Fafo-rapport: Veiledning for foreldre med radikaliseringsbekymringer

03. mars 2017

Fafo har evaluert to pilotforsøk med foreldreveiledning overfor foreldre i asylmottak og foreldre med radikaliseringsbekymringer. Erfaringene viser at foreldre ønsker seg strategier de kan bruke i kommunikasjonen med sine barn, og at de har behov for informasjon og et nettverk å støtte seg på. Rapporten, som er skrevet av Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten, presenteres på et seminar i regi av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi