logo fafo 194x64
Ny offentlig tjenestepensjon

07. desember 2017

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor er på trappene. Den endelige utformingen er ikke bestemt, men den såkalte «påslagsmodellen» er favoritt. Her diskuteres aktuelle produktvarianter med utgangspunkt i at den enkelte skal ha den samme pensjonen uansett hvilken modell som velges og at kjønnsnøytraliteten ivaretas.Geir Veland (bildet) og Pål Lillevold fra Lillevold & Partners har skrevet rapporten på oppdrag fra Storebrand.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi