logo fafo 194x64
Nytt Fafo-notat om lønnsdannelse i Norden

28. februar 2017

Hva er likheter og forskjeller i lønnsdannelsen i Norge, Sverige og Danmark? I dette notatet beskrives hvilke institusjoner som bidrar til koordineringen, hvilken rolle meklingsinstituttenes har, betydningen av lønnsstatistikk og analyser av den økonomiske situasjonen og hvordan partene i arbeidslivet selv følger opp. Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip har skrevet notatet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi