logo fafo 194x64
Hvordan virker lange opphold i asylmottak?

04. april 2017

Flyktninger som kom til et asylmottak i årene fra 2005 til 2010, og som senere er blitt bosatt, var i gjennomsnitt 625 dager i et asylmottak. I denne rapporten undersøker vi hvordan dette oppleves, og hvilke konsekvenser lange opphold har for integreringen. Belastningene er særlig store for flyktninger med helseproblemer. Rapporten er skrevet av Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi