logo fafo 194x64
Hvordan forebygge kriminalitet blant fredsbevarere?

27. september 2017

I et innlegg i E-International Relations (E-IR) spør seniorforsker Kathleen Jennings om FN kan forebygge forbrytelser begått av fredsbevarere. Til tross for FNs begrensede mulighet til å straffe «sine» soldater og ansatte, finner hun at FN er i stand til å gjøre mye mer når det gjelder forebygging av alvorlige hendelser i fredsoperasjoner.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi