logo fafo 194x64
Yrkesfaglærernes kompetanse

11. mai 2017

Tove Mogstad Aspøy (bildet), Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder ser i denne rapporten på kompetansebehovet til yrkesfaglærere i videregående skole. Ulike aktører er bedt om å vurdere hva slags kompetanse yrkesfaglærerne trenger og hva som kan gjøres for at flere lærere skal få dekket sine kompetansebehov.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi