logo fafo 194x64

Nyheter

Virker bonusordninger for å holde på eldre arbeidstakere?

02. mai 2018

Tove Midtsundstad har sammen med Åsmund Hermansen skrevet artikkelen "The Effect of Retaining Bonuses on Delaying Early Retirement". Den viser at bonuser kan redusere sannsynligheten for at 61-åringer går av med pensjon de neste to årene. Artikkelen er publisert i Nordic Journal of Working Life Studies, 8(1).

Fafo er norsk korrespondent til Eurofound

30. april 2018

Fafo fortsetter som nasjonal rapportør om arbeidslivsforhold i Norge, i samarbeid med STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Eurofound er en egen institusjon i EU-systemet, som samler, analyserer og presenterer forskning som er relevant for utforming av ny politikk. Arbeidet finansieres av Arbeids- og sosialdepartementet.

Arbeidstakere som jobber alene

27. april 2018

Mona Bråten har gjennomført en undersøkelse om helse, miljø og sikkerhet ved alenearbeid i fem LO-forbund. 62 prosent svarer at de jobber alene i cirka en fjerdedel av tiden eller mer, og mye av alenejobbingen skjer på kveld eller natt. Det tegner seg et bilde av betydelige fysiske og psykososiale utfordringer, redsel for uønskede hendelser og risiko for skade og ulykke ved alenearbeid.

Hvordan skape best mulig arbeidsmiljø i kommunene

27. april 2018

Fafo skal, på oppdrag for KS, undersøke hvordan kommunene knytter faktiske arbeidsmiljøutfordringer til det systematiske HMS-arbeidet. Prosjektet skal finne konkrete eksempler på god praksis, og gi en utdypet forståelse for konsekvensene av dagens regelverk. Anne Inga Hilsen (bildet), Rolf K. Andersen og Inger Marie Hagen vil gjøre arbeidet.

Reguleringer for utsendte arbeidstakere

26. april 2018

Hvilke vilkår som kan pålegges arbeidsgivere som sender arbeidstakere til Norge for å jobbe, er omtvistet. I denne rapporten, utarbeidet av Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård, ser vi nærmere på nasjonale reguleringer, spesielt for reise, kost, losji og godtgjørelser i elleve EU-land.

Grunnlaget for å vurdere innsatsen på rusfeltet er lagt

25. april 2018

Det er store utfordringer innenfor rusfeltet. En opptrappingsplan med tidlig innsats, behandling og ettervern ble vedtatt i Stortinget våren 2016. Denne planen skal evalueres løpende. Dette er første statusrapport og nullpunktanalyse fra prosjektet. Fafo gjør arbeidet sammen med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos.

Se intervju om varsling med Sissel Trygstad

24. april 2018

Har det gått inflasjon i varslerbegrepet? Arbeidsnytts Elin Ørjasæter intervjuet Sissel Trygstad, som er en av de forskerne som kan mest om hvordan varsling foregår i norske virksomheter. Simen Lium, partner i Wikborg og Rein, forteller hva man bør vite som arbeidsgiver.

Permitteringsordninger i åtte land

24. april 2018

Permitteringer gjør bedriftene i stand til raskt å kutte lønnskostnader ved økonomiske nedturer, og raskt skalere opp produksjonen ved stigende etterspørsel. Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll har sett på ordningene i åtte europeiske land, inkludert Norge. En av de viktigste forskjellene er hvor mange arbeidstakere som må dele på byrden ved å være permittert.

Se intervju om rekruttering med Jon Rogstad

23. april 2018

Nettavisen Arbeidsnytt intervjuet mandag forskningsleder Jon Rogstad, en av de norske forskerne som vet mest om hvordan rekruttering faktisk foregår. Han har skrevet rapporten «Passe inn og passe til» som redaktør Elin Ørjasæter mener bør være obligatorisk lesning.

Kan bærekraftsmålene bidra til fred?

23. april 2018

Fafo-forskerne Mona Christophersen og Svein Erik Stave er forfattere av to notater i regi av International Peace Institute (IPI). Prosjektet er del av Agenda 2030, og det er gjennomført casestudier i flere land. De to aktuelle notatene handler om Libanon og Myanmar. 

Hvordan måle læring i varehandelen?

20. april 2018

Myndighetene og partene har felles mål om å utvikle modeller og verktøy for å synliggjøre den læringen som skjer i arbeidslivet. Dette har i første omgang resultert i et prosjekt om realkompetanse i varehandelen. Virke har vært prosjektleder, og har samarbeidet med LO, YS og NHO. Ragnhild Steen Jensen fra Fafo og Nina K. Lidahl fra Saga Corporate Advisors har skrevet notatet.

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse

20. april 2018

Bård Jordfald og Kristine Nergaard har kartlagt medlemmenes arbeidssituasjon, deres bruk av tillitsvalgte og deltakelse i forbundets aktiviteter. Medlemmene har også blitt spurt om hva som er viktig for at de har valgt Utdanningsforbundet. Denne medlemsundersøkelsen er den femte i rekka.

<<  1 [23 4 5 6  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi