Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund

Fafo-notat 2007:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Gudmund Hernes

Published: 2007 Id-nr.: 10039