Fra første til andre
Om overgangen fra første til andre år for elever som har særskilt tilrettelagt videregående opplæring

Eifred Markussen

Fafo-notat 1995:14

Last ned nettutgave

Published: 1995 Id-nr.: 858