Kjønnsforskjeller i sykefravær
En gjennomgang av noen sentrale aspekter ved kvinners sykefravær

Siv Øverås

Fafo-notat 1997:18

Nettutgave

Published: 1997 Id-nr.: 890