Samarbeid mellom næringsliv og skoler på Sunnmøre
En evaluering av ordninger

Dagfinn Hertzberg

Fafo-notat 2007:15

Nettutgave

Published: 2007 Id-nr.: 10035