Statlig eierskap i Norge 1945–2000

Martin Byrkjeland og Ove Langeland

Fafo-notat 2000:22

Nettutgave

Published: 2000 Id-nr.: 655