Tidlig pensjonering i stat og skoleverk
En analyse av registerdata fra Statens pensjonskasse for 2000

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2002:12

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Published: 2002 Id-nr.: 686