• Sol Skinnarland

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune

  • Fafo-rapport 2015:37
  • Fafo-rapport 2015:37

I denne rapporten evalueres bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer og nettbaserte spørreundersøkelser til medarbeidere og ledere i kommunen. Følgende problemstillinger belyses:
• Hvordan fungerer bedriftshelsetjenesten i dag?
• Hvilket behov har kommunens ansatte for bedriftshelsetjeneste?
• Er det behov for å gjennomføre endringer i dagens ordning?

  • Published: 5. October 2015
  • Ordering ID: 20442

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Bærum kommune, Strategi og utvikling