Gull av gråstein
Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring

Gudmund Hernes

Fafo-rapport 2010:03

Nettutgave

Forskere på Fafo: Gudmund Hernes

Published: 2010 Id-nr.: 20147