Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004

Fafo-rapport 509

Nettutgave | Vedlegg 2 og 3

Project: Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Published: 2006 Id-nr.: 509