Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder