Evaluering av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Jon Helgheim Holte

Fafo-notat 2019:08

Last ned nettutgaven

Project: Evaluation of ALLEMED

Forskere på Fafo: Jon Helgheim Holte

Published: 2019 Id-nr.: 10298