Skip to main content
  • Fafo-notat 2019:13
  • Bård Jordfald

Lokale forhandlinger i staten 2018

  • Fafo-notat 2019:13
 

Dette notatet studerer de lokale lønnsforhandlingene som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten 2018. Lokale forhandlingsledere i Norsk Tjenestemannslag (NTL) beskriver sine forberedelser, prioriteringer og erfaringer i forhandlingsrunden. Videre redegjøres det for den økonomiske fordelingen av pengene ute i de statlige virksomhetene, og om forhandlerne klarte å hente ut sin andel av de lokale pottene.

  • Published: 7. June 2019
  • Ordering ID: 10303
  • ISBN
    ISSN 0804-5135