Skip to main content
  • Fafo-notat 2019:08
  • Jon Helgheim Holte

Evaluering av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

  • Fafo-notat 2019:08
 

ALLEMED er et dialogverktøy, som er utviklet av NDFU, for å hjelpe frivillige organisasjoner og kommuner i arbeidet med å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter. I løpet av høsten 2018 og våren 2019 har ALLEMED-verktøyet blitt introdusert i 40 pilotkommuner fordelt over hele landet. Dette notatet dokumenterer hvordan pilotkommunene arbeidet med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitet før ALLEMED-verktøyet ble introdusert, og hvordan deltakerne på dugnadene opplever at ALLEMED-verktøyet fungerer. Resultatene fra undersøkelsen indikerer at ALLEMED-verktøyet kan være nyttig for kommunenes arbeid med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter, men det gjenstår fortsatt å se om det faktisk bidrar til å skape reelle endringer som til syvende og sist resulterer i at færre barn og unge hindres fra å delta i fritidsaktiviteter som følge av økonomiske forhold.

  • Published: 5. June 2019
  • Ordering ID: 10298
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo researchers

Commissioned by