Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg
En underveisrapportering

Ketil Bråthen og Anette Brunovskis

Fafo-notat 2021:05

Last ned nettutgave

Project: Blue Cross Norway's offer to persons with drug problems

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Anette Brunovskis

Published: 2021 Id-nr.: 10342