Følgestudie: ALIS-Nord Underveisnotat 2

Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen

Fafo-notat 2021:21

Last ned nettutgave

Project: Specialist education for doctors in general medicine

Forskere på Fafo: Jon Helgheim Holte, Terje Olsen

Published: 2021 Id-nr.: 10359

Andre utgivelser

Fafo-notat 2020:10
Jon Helgheim Holte


Fafo-notat 2020:09
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme og Eilin Ekeland