Terje Olsen
Terje Olsen
Research director

    Academic background:

    Fil.dr., Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen

Research areas: Forum for innovasjon i velferd
+47 91103953

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen

Disability Hate Speech
Social, Cultural and Political Contexts

Kermit, Patrick, Odd Morten Mjøen & Terje Olsen

Safe in the hands of the interpreter?
A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway

Other publications

Ketil Bråthen & Terje Olsen

Ungdom på utsiden, kronikk i Dagsavisen

Dagsavisen

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

«Du er en skam for samfunnet»

Terje Olsen, Cecilie Høj Anvik og Janne Paulsen Breimo

– De kan ha hull i CV-en for min del…
Unge, psykiske helseproblemer og inkludering i arbeidslivet

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Nina Dahl, Erik Søndenaa, Robert Envik

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling
Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Hild Rønning, Jon Haakon Hustad & John Eriksen

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & John Eriksen

Consequences of hate speech targeted at persons with intellectual disabilities

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & Kurt Elvegård

Hatytringer mot funksjonshemmede - omfang, uttrykk og konsekvenser

Vedeler, Janikke S. & Terje Olsen

Hate speech targeted at disabled persons

Olsen, Terje & Patrick Kermit

Communication, language and power in police interviews with D/deaf persons
New procedure, new practice?

Project manager: Terje Olsen
End of project: 2022
Current projects

Project manager: Anne Hege Strand
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Terje Olsen
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Terje Olsen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Inger Lise Skog Hansen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Terje Olsen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Terje Olsen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Terje Olsen
End of project: 2020
Current projects