Terje Olsen
Terje Olsen
Research director

    Academic background:

    PhD, Uppsala University, Department of Sociology


Area of work:

Terje Olsen has extensive experience as a researcher. He has led and participated in a number of research projects on the welfare state's organization and working methods. He has been involved in working life studies, disability research, young people at risk of long-term exclusion, legal protection and security for vulnerable groups.

Terje Olsen is editor-in-chief of Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research.

 


Research areas:

Forum for innovation in welfare services | Forum for innovation in welfare services

+47 91103953
Jon Helgheim Holte, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Spesialistutdanning i allmennmedisin
Nye roller og mer ansvar for kommunene
Fafo-rapport 2023:02
Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Fafo-notat 2021:21
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte, Gitte Haugnæss, Marit Brochmann og Terje Olsen
Fafo-rapport 2021:13
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko , 2022

Jan Tøssebro & Terje Olsen

Employment opportunities for people with intellectual disabilities , 2020

I: Roger J. Stancliffe, Michael L. Wehmeyer, Karrie A. Shogren & Brian H. Abery Choice, Preference, and Disability. Promoting Self-Determination Across the Lifespan.

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen

Disability Hate Speech
Social, Cultural and Political Contexts , 2019

Olsen, Terje & Jenny Tägtström

NEET:s i Norden – vilka är de och vad görs? , 2014

Kermit, Patrick, Odd Morten Mjøen & Terje Olsen

Safe in the hands of the interpreter?
A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway , 2011

Other publications

Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko , 2022
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko , 2022

Terje Olsen, Britt Karin Bakkefjell, Nina Christine Dahl, Anne Liv Engbråten, Heidi Lubinski Hansen og Hilde Margrete Kristiansen (red.)

Utviklingshemming og seksuelle overgrep
Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse , 2020

Olsen, Terje, Aida Tesfai & Adrian Lorentsson

Unge og medvirkning. Maktbruk for nybegynnere , 2019

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring , 2016

Kurt Elvegård, Terje Olsen, Jan Tøssebro og Veronika Paulsen

TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne
Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst , 2021

Terje Olsen, Cecilie Høj Anvik og Janne Paulsen Breimo

– De kan ha hull i CV-en for min del…
Unge, psykiske helseproblemer og inkludering i arbeidslivet , 2019

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Nina Dahl, Erik Søndenaa, Robert Envik

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling
Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien , 2018

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Hild Rønning, Jon Haakon Hustad & John Eriksen

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming , 2016

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer , 2016

Ketil Bråthen & Terje Olsen

Ungdom på utsiden, kronikk i Dagsavisen

Dagsavisen , 2020

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

«Du er en skam for samfunnet» , 2016

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & John Eriksen

Consequences of hate speech targeted at persons with intellectual disabilities , 2017

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & Kurt Elvegård

Hatytringer mot funksjonshemmede - omfang, uttrykk og konsekvenser , 2016

Vedeler, Janikke S. & Terje Olsen

Hate speech targeted at disabled persons , 2016

Olsen, Terje & Patrick Kermit

Rights and Intellectual Disability. A Review Study , 2016

Olsen, Terje & Patrick Kermit

Communication, language and power in police interviews with D/deaf persons
New procedure, new practice? , 2015