Skip to main content

Sammen om trygg bosetting

I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko

 
Inger Lise Skog Hansen (red.), Ketil Bråthen (red.), Terje Olsen (red.) (2022): Sammen om trygg bosetting. I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko. Universitetsforslaget.