Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere
En gjennomgang av prosjekterfaringer 2003–2005

Monica Lund

Fafo-notat 2006:2

Nettutgave

Published: 2006 Id-nr.: 791