Møte med en likemann
Evaluering av WayBack – stiftelsen Livet etter soning

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-notat 2007:03

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Published: 2007 Id-nr.: 10023