Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv
Hvordan gjenspeiles kunnskap om sosial ulikhet i helse i norske helseplaner?

Hanne Bogen og Christine Friestad

Fafo-notat 2005:10

Nettutgave

Published: 2005 Id-nr.: 769