Fafo papers

Search publications

Vi kan alltids rope på han Per
Erfaringer med Samhandlingsmodellen i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 7 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv

Hanne Bogen

Fafo-notat 2005:11

Nettutgave

Published: 2005 Id-nr.: 770