Norsk Baltikum-politikk: Utfordringer, muligheter og perspektiver
Rapport fra seminar på Fafo 5. november 1997

Aadne Aasland og Knut Magne Sundal (red.)

Fafo-notat 1998:01

Last ned nettutgave

Published: 1998 Id-nr.: 895