• Håkon Høst (red.)

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger

En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

  • Fafo-notat 2012:18
  • Fafo-notat 2012:18
  • Published: 15. January 2012
  • Ordering ID: 10164
Last ned publikasjonen

Fafo researchers