Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger
En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Håkon Høst (red.)

Fafo-notat 2012:18

Nettutgave (lastes ned hos NIFU)

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Published: 2012 Id-nr.: 10164