Person Profil Analyse (PPA)
Vurdering av noen aspekter ved PPAs validitet og reliabilitet

Jens B. Grøgaard

Fafo-notat 1998:15

Nettutgave

Published: 1998 Id-nr.: 610