Fafo papers

Search publications

Segregerings-saksa
Om kompetanseoppnåelse blant elever og lærlinger med og uten særskilt tilrettelagt videregående opplæring

Eifred Markussen

Fafo-notat 1998:14

Nettutgave

Published: 1998 Id-nr.: 609