Relevans i fag- og yrkesopplæringen
Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen

Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2019:10

Last ned nettutgaven

Project: Skilled worker tracking survey

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Rolf K. Andersen

Published: 2019 Id-nr.: 10300