Særskilte kostnadsforhold i Oslo- og Finnmarkspsykiatrien
Vurdert ved hjelp av sosial indikatortilnærming

Siv Øverås

Fafo-notat 2000:19

Nettutgave

Published: 2000 Id-nr.: 652