Fafo papers

Search publications

Det regionale kompetansegapet
Ungdommens utdannings- og yrkesvalg i tre norske regioner

Sigmund Aslesen og Ove Langeland

Fafo-notat 2000:18

Nettutgave

Published: 2000 Id-nr.: 651