Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Bedre gjennomføring i videregående opplæring

Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport

  • Fafo-rapport 2016:37
  • Fafo-rapport 2016:37

Temaet for denne rapporten er fire ulike kvalifiseringstiltak rettet mot ulike faser i den videregående opplæringen: kort og langt læreplasskurs for elever som står uten læreplass etter Vg2, ekstra støtte for elever som står i fare for å ikke fullføre Vg2 yrkesfag, og forsterket pedagogisk tilbud på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Rapporten er sluttrapporten i evalueringen av disse tiltakene. Vi presenterer resultater av tiltakene, og hvilke sider ved tiltakene som gir gode resultater. Vi diskuterer også hvilken plass slike tiltak bør ha i videregående opplæring som helhet.

  • Published: 16. December 2016
  • Ordering ID: 20599

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • The Norwegian Directorate for Education and Training