Bedre gjennomføring i videregående opplæring
Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2016:37

Nettutgave

Project: Qualifying students for apprenticeship or bridging courses

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Torgeir Nyen

Published: 2016 Id-nr.: 20599