Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving
En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere

Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg

Fafo-rapport 388

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Published: 2002 Id-nr.: 388