Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1
Bakgrunn, prosess og implementering på vg1

Nina Aakernes, Silje Andresen, Ann Cecilie Bergene, Jorunn Dahlback, Håkon Høst, Hedvig Skonhoft Johannesen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Inger Vagle

Fafo-rapport 2022:07

Last ned nettutgave

Project: Evaluation of the upper secondary education reform "Fagfornyelsen"

Forskere på Fafo: Silje Andresen, Anna Hagen Tønder

Published: 2022 Id-nr.: 20809