Hvem bestemmer?
Ektefellevalg blant unge med innvandringsbakgrunn

Olav Elgvin og Anne Skevik Grødem

Fafo-rapport 2011:25

Nettutgave

Forskere på Fafo: Olav Elgvin

Published: 2011 Id-nr.: 20216