Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver
En undersøkelse av fem fag

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2011:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Published: 2011 Id-nr.: 20202